Esperal Kraków - mobilne menu
Home > Blog

Delirium alkoholowe – co to jest i jak długo trwa?

27 sierpnia, 2021
Rozwijający się alkoholizm jest groźny, stanowi poważny problem zarówno osoby uzależnionej, jak i jej najbliższego otoczenia. Typowym zachowaniem alkoholika jest bagatelizowanie problemu. Fakt nie dostrzegani skali zniszczeń dodatkowo utwierdza osobę uzależnioną w przekonaniu, iż cały świat skierowany jest przeciw niej. Osoby, które na co dzień mieszkają, pracują lub w jakikolwiek inny sposób przebywają z alkoholikiem na co dzień, w momencie wyrażenia chęci niesienia pomocy powinny przede wszystkim skupić się na zwalczeniu wspomnianego wyżej przeświadczenia. Nie mniej jednak proces zdrowienia w przypadku choroby alkoholowej jest bardzo trudny, przeplata ze sobą małe sukcesy i porażki, na co trzeba być gotowym psychicznie. Sprawę komplikuję fakt, iż nie ma lekarstwa na alkoholizm. Tym samym, jeżeli alkoholik sam nie przyzna się szczerze przed sobą o swoich problemach i ich skali, choroba będzie się dalej rozwijać, nasilając swoje objawy. Wiele... Czytaj więcej


Depresja alkoholowa – jakie ma objawy, jak długo trwa i jak ją leczyć?

5 sierpnia, 2021
Kiedy alkohol spożywany jest w nadmiernych ilościach przez dłuższy czas, wykazuje on swoje działanie zbliżone do depresantów. Z tego względu niejednokrotnie alkoholicy cierpią z powodu depresji. Potwierdzenie tej tezy można odnaleźć w literaturze medycznej i psychologicznej, gdzie przeprowadzone badania w tym aspekcie umożliwiły opracowanie wniosków z badań, w których stwierdzono, że alkoholicy zapadają na depresję znacznie częściej, niż pozostała część populacji – w tym przypadku ryzyko rozwoju tego schorzenia psychicznego zwiększa się nawet czterokrotnie. Co ciekawe, depresja może być zarówno efektem rozwijającego się uzależnienia, jak i jego przyczyną, a następnie rozwinąć się jako powikłanie choroby alkoholowej. Warto zaznaczyć także, że stany depresyjnie równie często pojawiają się dopiero w momencie kiedy dana osoba rezygnuje z dalszego spożywania napojów procentowych. Są więc one objawem alkoholowego zespołu... Czytaj więcej