Esperal Kraków - mobilne menu
Home > Blog

Alkoholizm a terapia zastrzykiem alkoholowym

30 kwietnia, 2022
Alkoholizm zaburza ogół funkcjonowania człowieka i jego najbliższego otoczenia. Stąd tak często w rodzinach alkoholowych dochodzi do osłabienia więzi rodzinnych i jej zaburzeń. Dodatkowo alkohol ingeruje także w sprawy zawodowe osoby uzależnionej. Ze względu na fakt, iż choroba alkoholowa jest zjawiskiem wieloaspektowym, powstałym na skutek licznych czynników, to zarówno profilaktyka antyalkoholowa, jak i samo późniejsze leczenie są prawdziwymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Tym bardziej, że alkohol wśród używek jest najbardziej rozpowszechnioną substancją o działaniu psychoaktywnym. Sprawę komplikuje fakt, że w wielu krajach, w tym w Polsce, picie alkoholu i odurzanie się stanowi element obyczajowości i kultury. Tym samym wśród społeczeństwa panuje swoiste przyzwolenie na jego nadużywanie, a także bagatelizowanie problemu alkoholizmu. Dlaczego alkoholik wraca do picia? Alkoholik wraca do picia z powodu mechanizmu zaprzeczania. Tak więc, w momencie,... Czytaj więcej