Esperal Kraków - mobilne menu
Home > Blog > Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu?

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu?

2 kwietnia, 2021
Uzależnienie u bliskiej osoby

Niestety uzależnienie u bliskiej nam osoby ma bezpośredni wpływ na całą jej rodzinę, bardzo często zmieniając nawet sposób w jaki domownicy rozmawiają między sobą, omawiają ważne sprawy czy też załatwiają niewielkie rodzinne konflikty.

Poruszenie tematu uzależnienia od alkoholu czy też różnych innych nałogów z osobą, która jest bezpośrednio dotknięta chorobą alkoholową bądź nadużywającą narkotyków może prowadzić do większych kłótni, nawet jeżeli faktyczne intencje osób jej bliskich są jak najlepsze. Z osobą uzależnioną warto nauczyć się rozmawiać, nie można bagatelizować problemu oraz w sposób umiejętny nakierowując taką osobę na drogę leczenia i terapii. Nie powinno się również wywierać nadmiernej presji, a co za tym idzie zaostrzać konfliktu.

Jak więc rozmawiać z osobą uzależnioną i żyć w jej towarzystwie?

Do rozmowy warto się przygotować

Alkoholizm czy też innego rodzaju uzależnienie oraz walka z nim nie zależy wyłącznie od silnej woli i w większości przypadków osoby uzależnione nie potrafią od razu odstawić picia czy też innej silnie uzależniającej ich substancji. Nawet jeżeli zapierają się, że mają nad nałogiem pełną kontrolę lub wręcz wypierają, że nie jest to uzależnienie i mogą tak naprawdę skończyć z tym w dowolnym momencie. Osoby najbliższe, które bardzo często mają potrzebę nawiązania kontaktu z alkoholikiem i porozmawianiem z nim, powinny w bardzo delikatny sposób przygotować się do takich rozmów. Takie osoby muszą również szczegółowo analizować różne niepokojące zachowania uzależnionego, a także starać się zrozumieć, czym tak naprawdę jest nałóg alkoholizmu, z czym się wiąże i przede wszystkim jak się objawia.

Pokazanie, że rozumiemy osobę uzależnioną oraz jej problemy podczas rozmowy, w tym także uświadomienie jej, że rozumiemy również pozytywne, zdaniem uzależnionego, aspekty, które niesie za sobą nałóg pozwoli nawiązać nić porozumienia. Za wszelką cenę powinno unikać się sformułowań „alkohol jest zły i niszczy życie”. Rozmowa musi być podejmowana na pewnym poziomie, używając określonych argumentów, ale jednocześnie sugerując działania, które mogą pomóc zwalczyć problem. Najbliższa rodzina, która musi radzić sobie tak naprawdę na co dzień z rozmowami z alkoholikiem powinna być przygotowana do tych rozmów również psychicznie.

W konwersacji należy zachować opakowanie i spokój, za wszelką cenę nie dać się ponieść emocjom, które w przypadku relacji rodzinnych niestety często biorą górę i nie prowadzą do niczego dobrego. Nie można też się unosić, ponieważ osoba uzależniona, często prowadząca rozmowy pod wpływem alkoholu lub też na głodzie alkoholowym może nie myśleć racjonalnie, a co za tym idzie jakiekolwiek przejawy nerwów często odbiera jako agresję skierowaną bezpośrednio w jej stronę. Nie powinno się także przerywać wypowiedzi, ale pozwolić aby uzależniony wyraził swoją opinię na dany temat. Oczywiście warto podtrzymywać swoją kontrolę nad przebiegiem rozmowy, prowadzić ją, przechodzić do określonych tematów i rozwiewać wątpliwości, ale przede wszystkim słuchać. Właśnie często to wysłuchania drugiej strony brakuje podczas rozmów z uzależnionymi. Trzeba pamiętać, że i oni mogą mieć coś do powiedzenia.

Jak należy okazywać wsparcie alkoholikowi?

Bezwzględnie kluczowym elementem rozmowy z alkoholikiem jest okazanie mu wsparcia, lecz równie ważne jest stanowcze podejście do kwestii sprzeciwienia się nałogowi. Walka z uzależnieniem od alkoholu lub innych używek nigdy nie jest prosta, i może trwać bardzo długo, dlatego szczególnie warto pokazać że osoba bliska jest zawsze wspierana na każdym jej etapie i ma powód do tego, by z tym uzależnieniem zerwać. Wsparcie powinno wyglądać jak najbardziej naturalnie i być poparte stawianiem dobrych wzorców. Alkoholik nie będzie korzystnie patrzył na osoby, które same nadużywają napojów alkoholowych, lecz jednocześnie może buntować się, jeżeli spróbujemy przyjąć postawę „ja nie piję i mam się dobrze”. Ukazywanie trzeźwości jako jedynej słusznej drogi i przedstawianie nałogu jako czynu najgorszego nie przyniesie spodziewanych efektów.

Osoba uzależniona powinna poczuć, że uwalniając się od uzależnienia naprawdę może poczuć się lepiej, ale rezygnuje z niego tylko i wyłącznie dla siebie, a nie z konieczności. Nie należy także grozić konsekwencjami, których nie uda się zrealizować lub też które mogą wyrządzić więcej zła w życiu osoby uzależnionej – chociaż powinna mieć świadomość negatywnych skutków swoich działań. Trzeba jednak pamiętać, że nazbyt mocne wywieranie presji może skończyć się niemal całkowitą niechęcią aby podjąć leczenie.

Rozmowa o leczeniu alkoholizmu – różne alternatywy

Aby podjąć rozmowę o podjęciu terapii przez alkoholika należy znaleźć odpowiednią porę w ciągu dnia, podczas gdy rozmówca będzie w pełni świadomy wypowiadanych przez niego słów. Warto przygotować się również na fakt, że osoba uzależniona może zgadzać się na wypowiadane słowa tylko po to, aby uniknąć konfrontacji z nami. Jeżeli już tak się zdarzy, nie powinniśmy się poddawać, a taką rozmowę podejmować do skutku. Trzeba w taktowny sposób wytłumaczyć osobie uzależnionej, dlaczego nałóg jest problemem, nie atakując jej typowymi stwierdzeniami, że alkohol jest zły.

Należy pokazać też alternatywy, wskazując na potrzebę leczenia i korzyści jakie niesie za sobą terapia połączona z przekierowaniem energii na inne aktywności. Jeżeli będziemy rozmawiać z uzależnionym musimy pamiętać, że trzeba okazać zaufanie i nie kontrolować jego wszystkich działań, ale też sprawdzać, czy jego deklaracje faktycznie mają pokrycie z rzeczywistością. Jedna rozmowa nie doprowadzi zwykle do podjęcia leczenia uzależnienia czy też całkowitego zerwania z nałogiem. Spokój, odpowiednie wyczucie, cierpliwość i podjęcie działania we właściwym czasie mogą wspomóc w całkowitym dojściu do zdrowia i uwolnić od uzależnienia nawet głęboko siedzące w problemie osoby.

Cele detoksu, czyli dlaczego warto postawić na odtruwanie poalkoholowe

Odtruwanie alkoholowe organizmu ma przede wszystkim na celu:

Detoks alkoholowy

To, jaki okres czasu będzie trwało otrucie alkoholowe, zależy przede wszystkim  od tego w jakim stopniu zatruty jest organizm uzależnionego Pacjenta, lecz również od tego jak długo trwał tzw. ciąg alkoholowy oraz w jakim ogólnym stanie psychicznym i fizycznym jest osoba uzależniona. Podczas detoksu alkoholowego gwarantujemy pełną anonimowość i bezpieczne oraz komfortowe warunki. Zapewniamy skuteczne odtrucie alkoholowe pod całodobową opieką medyczną, w czasie którego Pacjent otrzymuje konieczne preparaty i leki w formie kroplówki, żeby maksymalnie zredukować nieprzyjemne skutki zespołu abstynenckiego.

W naszych gabinetach posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie detoksyzacji alkoholowej. W czasie odtruwania organizmu po alkoholu w naszych gabinetach nad stanem Pacjenta czuwa profesjonalny zespół lekarzy, którzy mają na swoim koncie już niejeden przeprowadzony detoks alkoholowy i specjalistyczne uprawnienia.