Esperal Kraków - mobilne menu
Home > Blog > Wpływ alkoholizmu na wzrost przestępczości

Wpływ alkoholizmu na wzrost przestępczości

20 października, 2022
Alkohol pobudza nasz układ nerwowy do działania. Pod jego wpływem zaczynamy zachowywać się inaczej niż na co dzień. Jesteśmy bardziej spontaniczni, irracjonalni, nerwowi i agresywni. Nasze działania są bardziej niebezpieczne i nieprzemyślane. Takie postępowanie generuje wzrost przestępczości. Nie od dziś wiadomo, że pod wpływem alkoholu łatwiej jest nam łamać prawo oraz odrzucić wszelką moralność. Dużo aktów przemocy jest przejawiane właśnie pod wpływem alkoholu. 

Alkoholizm jest jedną z patologii społecznych, która wpływa na rozrost innych. Społeczeństwo, które spożywa nadmierne ilości alkoholu staje się niebezpieczne i niesprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, wykazały, że duża koncentracja lub gęstość sklepów detalicznych z alkoholem (miejsc sprzedających alkohol) w sąsiedztwie może zwiększać ryzyko brutalnych przestępstw. 

Do czego są skłonne osoby uzależnione od alkoholu?

Alkohol determinuje przestępczość. Osoby, które stale nadużywają alkohol mają problemy z postępowaniem moralnym oraz racjonalnym myślenie. Ich działania są różnorodne, zależne od predyspozycji osobistych. Alkohol nie powoduje przestępstw, ale sprzyja im popełnianiu. Czasami są to małe występki, które nie zagrażają otoczeniu, a innym razem mogą to być najpoważniejsze zbrodnie. 

Alkoholicy ze względu na swój styl życia mają obniżoną sprawność intelektualną oraz poznawczą. Wszystkie ich działania są upośledzone i niestandardowe. Pod wpływem używki stajemy się mniej samokrytyczni, mamy mniejszą wewnętrzną kontrolę oraz łatwiej nam zachowywać się w sposób agresywny. 

Istnieje cała masa zachowań agresywnych, których musimy się strzec. Możemy stać się sprawcami przemocy psychicznej oraz fizycznej. Z tego względu alkohol stanowi jedną z najniebezpieczniejszych substancji, którą możemy legalnie spożywać. 

Jakie przestępstwa są charakterystyczne dla osób uzależnionych od alkoholu?

Tego typu działania są bardzo poważne i pozostawiają ogromne ślady na wszystkich członkach rodziny. Największą krzywdę doznają dzieci, ponieważ to ich osobowość dopiero się kształtuje i przyjmuje nieprawidłowe postawy. Jedynym sposobem na zatrzymanie przemocy w rodzinie jest zaprzestanie spożywania alkoholu, chociaż w niektórych przypadkach nawet to nie działa. Każdy dom powinien być ostoją, w której możemy się schronić przed całym światem. Kiedy w nasze życie codzienne wkracza alkoholizm jesteśmy zagrożeni także innymi przykrymi doświadczeniami. W domu alkoholika powszechne są awantury, kłótnie i krzyki.

Bardzo często słyszy się o wypadkach drogowych, które są spowodowane przez pijanych kierowców. Alkoholizm sprawia, że stajemy się zagrożeniem nawet dla nieznajomych, niewinnych osób, które po prostu znalazły się w złym miejscu o złej porze. Wypadki są jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu. Kiedy stanowimy niebezpieczeństwo dla innych osób to warto zastanowić się nad zmianą trybu życia oraz przede wszystkim nad rezygnacją z nałogu.

Alkoholicy bardzo często reagują agresywnie na każdy niewłaściwy komentarz, który skierowany jest w ich stronę. Czasami nie mamy nic złego na myśli, ale pod wpływem używki nasze myślenie jest znacznie upośledzone, przez co nie zawsze da się prawidłowo odczytać komunikat odbiorcy. Tego typu sytuacje pojawiają się nawet wśród znajomych oraz rodziny. Alkoholicy są bardzo negatywnie nastawieni na wszelkiego rodzaju próby rozmowy o ich problemie. Troskliwy partner bądź zmartwiony członek rodziny może próbować dotrzeć do uzależnionego, jednak każda próba jest ryzykiem wybuchu alkoholika. 

Pod wpływem alkoholu robimy to, czego normalnie byśmy nie zrobili. Jesteśmy poddani wpływowi używki oraz otaczających nas osób. W procesie uzależniania się bardzo ważne jest otoczenie, w którym przebywamy. Gdy w naszym najbliższym środowisku są osoby, które chętnie doświadczają zatargów z prawem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze działania będą podobne. 

W jaki sposób alkoholizm wpływa na skłonność do zachowań agresywnych?

Alkohol oddziałuje na nas wielowymiarowo. Bardzo szybko wnika w nasz mózg i wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. Objawy upojenia alkoholowego są różne. Możemy doświadczyć ambiwalentnych stanów emocjonalnych oraz zagrażających zdrowiu i życiu skutków ubocznych. Alkohol wpływa także na pojawianie się zachowań agresywnych. 

Agresja towarzyszy każdemu z nas, dlatego powinniśmy dowiadywać się, jakie zachowania ją wyzwalają oraz jak z nią walczyć. To bardzo ważne, aby podjąć się szybkiego leczenia alkoholizmu, zanim dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji oraz złamania prawa. Każdy użytkownik alkoholu powinien być świadomy zmian, które w nim zachodzą pod wpływem używki, aby zachowywać ostrożność w piciu i nie dać się ponosić emocjom. Nasze zachowanie ma wpływ na życie innych ludzi, dlatego warto coś zmienić i wdrożyć działania profilaktyczne.